เกี่ยวกับเรา กฎหมายดอทคอม

เว็บไซต์ กฎหมายดอทคอม เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้ คลังข้อสอบกฎหมาย จากสนามต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษากฎหมายให้กับ นักศึกษากฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นปริญญาตรี เนติบัณฑิต ปริญญาโท หรือปริญญาเอก และเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น นิติกร เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวน อัยการ ผู้พิพากษา นอกจากนั้นก็เป็นแหล่งข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายและเทคโนโลยีเพื่อมาปรับปรุงการศึกษากฎหมายและพัฒนาศักยภาพผู้ศึกษากฎหมายต่อไป

นอกจากนั้นก็ยังมี Application กฎหมาย สำหรับ iPhone,iPad,iPod เพื่อให้ผู้ศึกษากฎหมายสามารถนำไปใช้ได้ทุกที ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ อุปกรณ์พกพาชนิดอื่น โดยไม่จำเป็นต้องพกประมวลกฎหมายติดตัวไป สามารถสืบค้นข้อมูลมาตรากฎหมายผ่าน Application ได้ตลอดเวลา และสามารถแชร์ข้อมูลผ่าน Social Network เช่น Facebook,Twitter,E-mail การศึกษากฎหมายไม่จำเป็นต้องผูกติดกับหนังสือต่อไป